ETKİLİ YÖNETİM SÜRECİ


 

İnsanın var olduğu her dönemde, her yerde farklı amaçlara yönelik olarak, farklı yollar ve yöntemler kullanılarak yönetim faaliyetlerinin gerçekleştiği bilinmektedir. Genel olarak yönetim; belli bir amaca ulaşmak için birden fazla insanın gerçekleştirdiği iş birliği anlamında kullanılmaktadır. Bu kullanım şeklinden de yola çıkarak yönetim kavramını insanlık tarihi kadar eskiye dayandırabilir, en az iki kişinin bulunduğu bir ortamda yönetimden bahsedebiliriz. Fakat teorik olarak yönetime ilk önemli katkı, M.Ö 5000 yılında Sümerler tarafından yazılı kayıtların tutulmasıyla yapılmıştır.

Toplumun en küçük gruplarından olan, aile yönetiminden; toplumun tamamını ele alan, devlet yönetimine kadar günlük yaşamın her kesitinde bu olgu kendini gösterir. Geçen süre zarfında bu olgu anlam genişlemesine uğrayarak bilimsel boyut kazanmıştır. Kazandığı boyut ile bilim adamları tarafından incelenmeye alınmıştır. Bilim adamları; sergilenen yönetimin hedeflediği amaca başarılı bir şekilde ulaşması için yönetimi süreç, kısım gibi bölümlere ayırarak incelemişlerdir. Bu araştırmalarda bilim adamları ayrılıklara düşseler de etkili yönetim süreci için uygulanması önemli iki olayı hepsi ele almıştırlar. Bu olaylar planlama ve organize etmedir.

Planlamada yönetim kavramı gibi herkesçe bilinen, güncel bir faaliyettir. Bir öğrenciden, bir fabrika müdürüne, bir devlet adamına kadar herkes; ister kısa dönemli, ister uzun dönemli planlar yapmaktadır. Çünkü gideceği yeri bilmeyen birinin istediği yere ulaşması pekte mümkün gözükmediği kanısı çoğunlukça kabul görmüştür. Aynı zamanda gidilecek yere hangi amaç ile gidileceği, nasıl gidileceği planlanmalıdır. Planlanmalıdır ki amaca ulaşıldığında en fazla verim sağlanmış olsun. Bu sayede planlama kurumların gelişi güzel değişimleri aza indirgemiş, kurumların olaylara karşı önceden hazırlıklı olmalarını sağlamak sureti ile yönetim sürecine katkı sağlamıştır.

Şu günlerde her şeyin çok hızı bir şekilde değişikliğine tanık olmaktayız. İleriyi görerek; değişen koşullara uyum sağlayabilecek alternatif çözümler tahmin etmek planlamanın gereğidir. Tabi bu hızlı değişim karşısında gelecekte yapılmak istenilenlerin isabetli bir şekilde planlanması gittikçe zorlaşmıştır ve bu zorlaşma planlanmanın önemi artmıştır. Bu sayede planlama, başarılı olmanın olmazsa olmazı haline gelmiştir.

Planlama yönetimin sadece zihinsel yahut taslak diyebileceğimiz kısmıdır. Planlamayı yaptıktan sonra, planın uygulanması da önem arz etmektedir. Uygulamanın da başarılı bir şekilde olması için, bir sistemi kurulması gereklidir. Bu sistemin uygulanmasında da yönetimin temel fonksiyonlarından olan “organize etme” devreye girer.

Organize etme hedeflerin uygulanmaya konulmasını sağlar. Organize etme amaçlara ulaşmak için bir araya gelen bir grup insanın birlikte çalışmasıdır. Aynı işi, bir insanın tek başına yapması ile on kişinin bir grup olarak yapması arasında farklar oluşmaktadır. Bu olumlu yönde katkı sağlayan farklar organize çalışmanın farkındalığını ortaya çıkarmıştır. Bir işi grubun yapması; zaman kaybını önler, kişi başı daha az emek göstererek çok iş yapılmasını sağlar, süre olarak kısa zamanda bitmesinde yardımcı olur, bireysel hareketliliği kısıtlayan noktalarda bu yetersizliğin ortadan kalmasını olanak sağlar, oluşturduğu kadroda çeşitlilikten yararlanarak yeni fikirler oluşturur, işin belli bölümlerinde çalışanı sabitleyerek o noktada uzmanlaşma fırsatı tanır.

Organize olma ve planlama iyi bir yönetim ile kurumun başarısı ve ilerlemesi açısından kritik değerlere sahiptirler. İyi planlama yapıp, iyi bir şekilde organize olan kurum yönetiminin, teknik gelişmelere ayak uydurmak ve yenilikleri yakından izlemek imkanı verir.  Bu imkan kurumu iktisaden daha yüksek verim düzeyine ulaşması, ekonomik, sosyal kalkınmalarını hızla gerçekleştirebilmesini sağlar. Kurum etkili bir yönetim süreci geçirmiş olur.

 

Sümeyye UYSAL

 

 

 

 

UYSAL Sümeyye UYSAL Sümeyye (12 Posts)

Siyasetçi adayı Gündem takipçisi Yarının meraklısı


Etiketler:, , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir